2022. évi FB határozatok, állásfoglalások

 

Az FB 2022. évi munkaprogramjának tárgyalása, elfogadása
Folyamatosan, illetve előre nem meghatározható időponthoz köthető munkák:
– költségvetés tervezetének véleményezése, ha az a tervezett időponthoz nem igazítható.
– elnökség éves munkaprogramjától eltérő, illetve újonnan jelentkező ügyekhez szükséges bizottsági vélemény megfogalmazása.
– az Elnökség kérésére – a munkaprogramban megjelölteken túl – az FB további, közös ülésen is részt vesz.
A munkaprogramot az FB. 1/2022.(02.07.) számú FB. határozatával egyhangúan elfogadta