2022. évi elnökségi határozatok

Kamarai tagok, szakmagyakorlók által benyújtott kérelmek, beadványok

Szünetelési kérelem 

1/2022.(I.24.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az F.É. által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony – további – felfüggesztéséhez 2022. december 31-ig, a kérelemben előadottaknak megfelelően. A felfüggesztés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel!

 

Törlés iránti kérelem 

2/2022.(I.24.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a Ny. Gy. által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony törléséhez, a kérelemben előadottaknak megfelelően.

 

Szünetelési kérelem

3/2022.(I.24.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az A. I. által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony felfüggesztéséhez 2022. december 31-ig, a kérelemben előadottaknak megfelelően. A felfüggesztés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel!

 

Tiszteletbeli tagság iránti kérelem

4/2022.(I.24.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) hozzájárul a kérelemben foglaltakhoz, azaz a kérelmező tiszteletbeli taggá válik.

 

T. B. B. tagdíjkedvezmény iránti kérelme

5/2022.(I.24.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) hozzájárul a kérelemben foglaltakhoz, a 2022. évre vonatkozó tagdíjkedvezményhez.

 

P. T. tagdíjkedvezmény iránti kérelme

6/2022.(I.24.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) hozzájárul a kérelemben foglaltakhoz, a 2022. évre vonatkozó tagdíjkedvezményhez.

 

B. L. J. tagdíjkedvezmény iránti kérelme

7/2022.(I.24.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elutasítja a kérelemben foglaltakat, a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra, továbbá a kérelmező „nyilvántartott” státuszára tekintettel.

 

B. K. Á. tagdíjkedvezmény iránti kérelme

8/2022.(I.24.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) hozzájárul a kérelemben foglaltakhoz, a 2022. évre vonatkozó tagdíjkedvezményhez.

 

A. A. I. tagdíjkedvezmény iránti kérelme

9/2022.(I.24.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) hozzájárul a kérelemben foglaltakhoz, a 2022. évre vonatkozó tagdíjkedvezményhez.

 

Cs. B. tagdíjkedvezmény iránti kérelme

10/2022.(I.24.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) hozzájárul a kérelemben foglaltakhoz, a 2022. évre vonatkozó tagdíjkedvezményhez.

 

N. Gy. tagdíjkedvezmény iránti kérelme

11/2022.(I.24.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) hozzájárul a kérelemben foglaltakhoz, a 2022. évre vonatkozó tagdíjkedvezményhez.

 

N. I. tagdíjkedvezmény iránti kérelme

12/2022.(I.24.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) hozzájárul a kérelemben foglaltakhoz, a 2022. évre vonatkozó tagdíjkedvezményhez.

 

L. M. tagdíjkedvezmény iránti kérelme

13/2022.(I.24.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) hozzájárul a kérelemben foglaltakhoz, a 2022. évre vonatkozó tagdíjkedvezményhez.

 

B. J. tagdíjkedvezmény iránti kérelme

14/2022.(I.24.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) hozzájárul a kérelemben foglaltakhoz, a 2022. évre vonatkozó tagdíjkedvezményhez.

 

P. L. tagdíjkedvezmény iránti kérelme (kettős kamarai tag)

15/2022.(I.24.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) hozzájárul a kérelemben foglaltakhoz, a 2022. évre vonatkozó tagdíjkedvezményhez.

 

R. G. tagdíjkedvezmény iránti kérelme (kettős kamarai tag)

16/2022.(I.24.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) hozzájárul a kérelemben foglaltakhoz, a 2022. évre vonatkozó tagdíjkedvezményhez.

 

M. T. tagdíjkedvezmény iránti kérelme (kettős kamarai tag)

17/2022.(I.24.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) hozzájárul a kérelemben foglaltakhoz, a 2022. évre vonatkozó tagdíjkedvezményhez.

 

Ő. J. tagdíjkedvezmény iránti kérelme (kettős kamarai tag)

18/2022.(I.24.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) hozzájárul a kérelemben foglaltakhoz, a 2022. évre vonatkozó tagdíjkedvezményhez.

 

K.-B. Á. tagdíjkedvezmény iránti kérelme (kettős kamarai tag)

19/2022.(I.24.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) hozzájárul a kérelemben foglaltakhoz, a 2022. évre vonatkozó tagdíjkedvezményhez.

 

M. L. A. tagdíjkedvezmény iránti kérelme (kettős kamarai tag)

20/2022.(I.24.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) hozzájárul a kérelemben foglaltakhoz, a 2022. évre vonatkozó tagdíjkedvezményhez.

 

S. B. K. tagdíjkedvezmény iránti kérelme (kettős kamarai tag)

21/2022.(I.24.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) hozzájárul a kérelemben foglaltakhoz, a 2022. évre vonatkozó tagdíjkedvezményhez.

 

HBMÉK Építészeti Szakmai Tanácsadó Testület – felkért / felkérést elfogadó tagjai

22/2022.(I.24.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnökségének egyhangú (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) döntése alapján, a HBMÉK Építészeti Szakmai Tanácsadó Testületének felkért tagjai az alábbiak:

– a mindenkori elnökség (5 fő)

– Jambrik Imre állami főépítész, HBMÉK FB tag, építész

– Zsemberi István építész

– Fodor Dániel építész

– Nagy Béla építész

– Biró Béla építész

– Rácz Zoltán építész.

 

Könyvelés díja 2022. évre vonatkozóan

23/2022.(I.24.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnökségének egyhangú (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) döntése alapján, a könyvelő (Lendvai-Kovács Judit) általi 2022. évi díjemelést elfogadják, felkérik a Titkárt a szerződés módosításának az előkészítésére.

 

Tagság helyreállítása iránti kérelem – A. I.

24/2022.(II.21.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az A.I. által benyújtott kérelem alapján – a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel – egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony aktiválásához, a törvényi előírások teljesítését követően.

 

A 2022. évi, tavaszi helyi küldöttgyűléssel kapcsolatos feladatok

25/2022.(II.21.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) 2022. május 09., hétfő 16.00 órára, illetve 16 óra 30 percre (megismételt) tűzi ki a soron következő Megyei Küldöttgyűlés összehívását.

 

HBMÉK 2022. évi költségvetés tervezete

26/2022.(II.21.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a 2022. évi költségvetési tervet elfogadja, azt a helyi küldöttgyűlésre történő előterjesztésre alkalmasnak tartja.

 

27/2022.(IV.11.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége (3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) NEM járul hozzá R.I. 2022. évre vonatkozó tagdíjkedvezményéhez. A határidő után érkezett nyilatkozatokat, nem áll módunkban elfogadni, különös tekintettel arra, miszerint a MÉK tagdíjrészesedése utólagosan nem módosítható.

 

HBMÉK FB napirendi pontja – beszámolók elfogadása, véglegesítése a májusi, helyi küldöttgyűlésre, forgatókönyv véglegesítése

28/2022.(IV.11.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége (3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az Elnökség 2021. évi munkájáról szóló elnöki beszámolóját elfogadja, azt a helyi küldöttgyűlésre történő előterjesztésre alkalmasnak tartja.

 

29/2022.(IV.11.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége (3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a 2021. évről készített költségvetési beszámolót 56.816 ezer forint mérleg főösszeggel, valamint 2.466 ezer forint tárgyévi eredménnyel elfogadja. A jóváhagyott beszámolót a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara helyi küldöttgyűlése elé terjeszti, majd a honlapján közzé teszi.

 

30/2022.(IV.11.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége (3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az Etikai-Fegyelmi Bizottság 2021. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja, azt a helyi küldöttgyűlésre történő előterjesztésre alkalmasnak tartja.

 

31/2022.(IV.11.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége (3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a Felügyelő Bizottság 2021. évre vonatkozó jelentéseit (5 db) meghallgatta, azokat a helyi küldöttgyűlésre történő előterjesztésre alkalmasnak tartja.

 

Szakmai tanulmányút – 2 db lehetőség (Előadó: Radics Beatrix titkár)

32/2022.(IV.11.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége (3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) – a Felügyelő Bizottság támogatásával – a 2022.05.21. napjára tervezett szakmai tanulmányúton résztvevő HBMÉK aktív tagok, szakmagyakorlók arányos buszköltségét fizeti.

 

Kamarai tagok, szakmagyakorlók által benyújtott kérelmek, beadványok

33/2022.(V.16.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 24. § (6) bekezdése és a MÉK Jogosultsági Szabályzatának 2/A. pontja alapján, Zs.L. szakági építésügyi műszaki szakértői szakterületen táj- és kertépítészeti szakértői részszakterületen kérelmezett szakértői engedély megadásához kapcsolódó előzetes, a szakmai gyakorlat szakirányúságának megállapítása céljából indított eljárásban az alábbi szakértői véleményt adja: a HBMÉK Elnöksége megállapítja, hogy a becsatolt dokumentumok alapján kérelmező szakmai gyakorlata a szakági építésügyi műszaki szakértői szakterületen táj- és kertépítészeti szakértői részszakterületen (SZÉSZ-K) kérelmezett jogosultság szempontjából szakirányú.

34/2022.(V.16.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 24. § (6) bekezdése és a MÉK Jogosultsági Szabályzatának 2/A. pontja alapján, T.A. az építészeti tervezési területen belsőépítészeti tervezési szakterületen kérelmezett tervezői engedély megadásához kapcsolódó előzetes, a szakmai gyakorlat szakirányúságának megállapítása céljából indított eljárásban az alábbi szakértői véleményt adja: a HBMÉK Elnöksége megállapítja, hogy a becsatolt dokumentumok alapján kérelmező szakmai gyakorlata az építészeti tervezési területen belsőépítészeti tervezési szakterületen kérelmezett (BÉ) kérelmezett jogosultság szempontjából szakirányú, különös tekintettel a MÉK Belsőépítészeti Szakmai Minősítő Bizottságának állásfoglalására.

35/2022.(V.16.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a J.P. által benyújtott kérelem alapján – a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel – egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony aktiválásához 2022.05.30. napjával, a törvényi előírások teljesítését követően.

36/2022.(V.16.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) D.Z. átjegyzési igazolása és tagnyilvántartási anyaga alapján, a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara tagjai sorába 09-0713 tagsági számon átjegyzi. Ezzel mindazon jogok megilletik, amelyeket a kamarai tag számára a törvény, az országos és a területi alapszabályok biztosítanak, továbbá teljesítenie kell mindazon kötelezettségeket, melyeket a törvény és az alapszabályok előírnak.

 

Kamarai tagok, szakmagyakorlók által benyújtott kérelmek, beadványok

37/2022.(VI.17.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a K.Sz.É. által benyújtott előzetes eljárásra vonatkozó kérelme alapján, az építészeti tervezési területen kérelmezett szakmagyakorlási tevékenységre vonatkozóan – a becsatolt iratok alapján – a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet és a MÉK Jogosultsági Szabályzata alapján: a kérelmező végzettsége – az igazolás napján hatályos jogszabályok alapján – megfelelő; a szakmai gyakorlata szakirányú; a szakmai gyakorlati idő megfelelő. A kérelmező kamarai tagnak felvehető.

38/2022.(VI.17.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a B.T. által benyújtott kérelem alapján – a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel – egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony aktiválásához, a törvényi előírások teljesítését követően.

 

Kamarai tagok, szakmagyakorlók által benyújtott kérelmek, beadványok – tagfelvétel 1 fő

39/2022. (VII. 11.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége (3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal) a V.P. által benyújtott előzetes eljárásra vonatkozó kérelme alapján, az építészeti tervezési területen kérelmezett szakmagyakorlási tevékenységre vonatkozóan – a becsatolt iratok alapján – a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet és a MÉK Jogosultsági Szabályzata alapján: a kérelmező végzettsége – az igazolás napján hatályos jogszabályok alapján – megfelelő; a szakmai gyakorlata szakirányú; a szakmai gyakorlati idő megfelelő. A kérelmező kamarai tagnak felvehető.

 

 

Kamarai tagok, szakmagyakorlók által benyújtott kérelmek, beadványok – 2 fő

40/2022. (VIII. 30.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége (5 igen szavazattal) a D.B. által benyújtott előzetes eljárásra vonatkozó kérelme alapján, a szakági építésügyi műszaki szakértői szakterületen kérelmezett (SZÉSZ-K) szakmagyakorlási tevékenységre vonatkozóan – a becsatolt iratok alapján – a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet és a MÉK Jogosultsági Szabályzata alapján: a kérelmező végzettsége – az igazolás napján hatályos jogszabályok alapján – megfelelő; a szakmai gyakorlata szakirányú; a szakmai gyakorlati idő megfelelő.

41/2022. (VIII. 30.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége (4 igen szavazattal, 1 tartózkodással) a H-L.G. által benyújtott előzetes eljárásra vonatkozó kérelme alapján, az építészeti tervezési területen kérelmezett szakmagyakorlási tevékenységre vonatkozóan – a becsatolt iratok alapján – a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet és a MÉK Jogosultsági Szabályzata alapján: a kérelmező végzettsége – az igazolás napján hatályos jogszabályok alapján – megfelelő; a szakmai gyakorlata szakirányú; a szakmai gyakorlati idő megfelelő. A kérelmező kamarai tagnak felvehető.

 

 

HBMÉK Építész Évkönyv – a beérkezett grafikai javaslatok áttekintése, döntés

42/2022. (VIII. 30.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége (5 igen szavazattal) a TT Play (Tímár Tamás grafikus, ügyvezető) ajánlatát fogadta el. Az elnökség felkéri a Titkárt, hogy 600 példányra a kapacitást lekötni, továbbá az anyagbeszerzést elindítani szíveskedjen, a nyertes Ajánlattevővel együttműködve.

 

 

A jubileumi építész kiállítás nyomdai munkálataira beérkezett ajánlatok – döntés

43/2022. (IX. 26.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége (4 igen szavazattal, 0 tartózkodás, 0 nem) a TT Play (Tímár Tamás könyv- és reklámgrafikus, ügyvezető) ajánlatát fogadta el. Az elnökség felkéri a Titkárt, hogy a Jubileumi Építész Kiállítás tablóinak nyomdai kivitelezését elindítani szíveskedjen, a nyertes Ajánlattevővel együttműködve.

 

 

Kamarai tagok, szakmagyakorlók által benyújtott kérelmek, beadványok – 1 fő

44/2022. (IX. 26.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége (4 nem szavazattal, 0 tartózkodás, 0 igen) a D.B. által benyújtott előzetes eljárásra vonatkozó kérelme alapján, a településtervezési zöldfelületi és tájrendezési szakterületen kérelmezett tervezési engedély (TK) szakmagyakorlási tevékenységre vonatkozóan – a becsatolt iratok alapján – a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet és a MÉK Jogosultsági Szabályzata alapján, különös tekintettel a MÉK Terület- és Településrendezési Tagozatának megállapítására: a kérelmező végzettsége – az igazolás napján hatályos jogszabályok alapján – megfelelő; az igazolt szakmai gyakorlata nem szakirányú; a szakmai gyakorlati idő nem elégséges.

 

 

HBMÉK Építész Évkönyv – a borítóra beérkezett grafikai javaslat(ok) áttekintése, döntés

45/2022. (IX. 26.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége (4 igen szavazattal, 0 tartózkodás, 0 nem) a jubileumi kiadvány borítóját grafikailag véglegesítette, különös tekintettel a pályázatban (NKA) nevesített kötelező tartalmi, grafikai elemekre.

 

 

„Mikolás Tibor Építészeti Nívódíj” – a beérkezett javaslatok áttekintése

46/2022. (IX. 26.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége (4 igen szavazattal, 0 tartózkodás, 0 nem) a beérkezett jelöléseket megtekintette. Felkéri a Titkárt a további egyeztetésekre a jelöltekkel, valamint a Bíráló Bizottság ülésének előkészítésére.

 

 

„Mikolás Tibor Építészeti Nívódíj”

47/2022. (XI. 07.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnökségének (5 igen szavazattal, 0 tartózkodás, 0 nem) döntése alapján, a Bíráló Bizottság tagjai 2022. évben: Gábor István, Kováts András, China Tibor, Pecsenye Béla, valamint Barabás Lajos építészek.

 

 

Hajdúnánás ötletpályázat – tag delegálása

48/2022. (XI. 07.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnökségének (5 igen szavazattal, 0 tartózkodás, 0 nem) döntése alapján, az ötletpályázat Bíráló Bizottságába Lengyel István építész kerül delegálásra.

 

 

L. M. szakértői munkájának honorálása

49/2022. (XI. 07.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnökségének (5 igen szavazattal, 0 tartózkodás, 0 nem) döntése alapján, L. M. szakértői munkáját nettó 50.000.-Ft-al honorálja.

 

 

Martonosi Zsolt kamarai biztos éves beszámolója

50/2022.(XII.12.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége áttekintette az elektronikusan, előzetesen megküldött beszámolót és (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyhangúan elfogadta azt. Kéri a Titkárt a kifizetés előkészítésére.

 

 

Kérelmek, beadványok

F. G. tiszteletbeli tagság iránti kérelme

51/2022.(XII.12.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) hozzájárul a kérelemben foglaltakhoz, azaz a kérelmező tiszteletbeli taggá válik.

 

52/2022.(XII.12.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a B.I. által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony szüneteléséhez 2023. december 01-ig, a kérelemben előadottaknak megfelelően. A felfüggesztés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel!

 

53/2022.(XII.12.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a T.I. által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony szüneteléséhez 2023. december 31-ig, a kérelemben előadottaknak megfelelően. A felfüggesztés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel!

 

54/2022.(XII.12.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a B.A. által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony törléséhez, a kérelemben előadottaknak megfelelően.

 

 

A MÉK Szakmai továbbképzési szabályzata – javaslatok

55/2022.(XII.12.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) javasolja, miszerint a vonatkozó szabályzat 4. pontja kerüljön kiegészítésre azzal, miszerint a diplomabizottsági tagság is szakmai továbbképzésként elismertethető legyen.

 

 

A 2022. évzáró, valamint a 2023. évi szakmai rendezvényeink

56/2022.(XII.12.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) 2022. december 19. napját jelölte meg a méltó és sajtónyilvános díjátadás időpontjaként.

 

 

Pénzügyi, gazdálkodási kérdések, ünnepi ügyviteli szünet a Kamarában

57/2022.(XII.12.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a Felügyelő Bizottság egyetértésével, Titkár Asszonynak másfél havi bérnek megfelelő, év végi jutalmat szavazott meg, melynek kifizetése 2022. december 31. napjáig teljesítendő.