2020. évi FB határozatok, állásfoglalások

Az FB 2020. évi munkaprogramjának meghatározása a 2020. áprilisi tisztújításig

A Felügyelő Bizottság ügyrendje 3. cím alatt foglaltaknak megfelelően a munkaprogram tartalmazza a bizottság üléseinek tervezett időpontját, napirendi tervét és az ellenőrzési tervet.

Az FB – tekintettel a 2020. április 27-i Tisztújító Taggyűlésre – nem állít össze 2020. évi munkaprogramot, hanem az előző évben elfogadott alapján, kiegészítve azt a tisztújítással kapcsolatosan felmerülő további feladatokkal hajtja végre.

Az FB. 1/2020.(02.17.) számú FB. határozatával a fentieket egyhangúan elfogadta.

 

 

 

2019. év pénzügyi zárása

Felügyelő Bizottság véleménye, az elnökség tájékoztatása

/PK-541 (2019.évi egyszerűsített beszámoló), hagyományos főkönyvi kivonat 2019. évről/

A 2019. évi pénzügyi zárást az FB. 2/2020.(03.09.) számú FB. határozatával a fentieket egyhangúan elfogadta.

 

 

 

A 2020. évi költségvetés tervezetének áttekintése, elfogadása

A Felügyelő Bizottság felkéri az Elnökséget, hogy a 2020. évi költségvetés tervezetét módosítsa az alábbiak szerint.

Az FB javasolta, hogy a Titkár munkabérét emeljék meg 2020. január 01. napjával, tekintettel az elmúlt évek sikeres pénzügyi gazdálkodására, annak elősegítésére, sikeres pályázatokkal történő előmozdítására.

A 2020. évi költségvetés tervezetét az FB. 3/2020.(03.09.)  számú FB. határozatával egyhangúan elfogadta.