2019. évi elnökségi határozatok

Tagfelvételi kérelmek, portfóliók

 1/2019.(I.07.) HBM ÉK Elnökségi határozata

Az Elnökség szakértői véleménye alapján K.K.L. a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező kamarai tagnak felvehető, az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

 

2/2019.(I.07.) HBM ÉK Elnökségi határozata

Az Elnökség szakértői véleménye alapján M. D. a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező kamarai tagnak felvehető, az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

 

 

Kamarai biztosok beszámolója a 2018. év végi ellenőrzésekről

3/2019.(I.07.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége áttekintette a benyújtott beszámolókat, valamint a csatolt jegyzőkönyvek másolatait. Meghallgatta a kamarai biztosok beszámolóját, és egyhangúan elfogadta azt. Kéri a Titkárt a kifizetések előkészítésére.

 

 

Szakértői névjegyzékbe vétel

4/2019.(I.07.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a benyújtott (SZTT) névjegyzékbe vételi kérelmekkel kapcsolatosan, tekintettel arra, miszerint a gyakorlati idő szakirányúságának véleményezéséhez az elnökség tagjai között nincs a kérelmezett jogosultsággal azonos jogosultságú szakmagyakorló, felkérik J. I. kamarai tisztségviselőt, hogy szakértői véleményével segítse az Elnökség munkáját!

 

 

5/2019.(I.07.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége 2019.évre vonatkozóan bruttó 60.000.-Ft-ban állapítja meg a Kamara előadó/kiállító termének díját.

 

 

Szünetelési kérelem 

6/2019.(I.07.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a T. Á. által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony felfüggesztéséhez. A felfüggesztés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel!

 

 

Nyugdíjas nyilatkozatok (K. M., P. L., B. J.)

7/2019.(I.07.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége, tekintettel a korábbi években benyújtott nyilatkozataikra, felkéri K.M., illetve P.L. kamarai tagokat, hogy jogszerű és hiteles alátámasztó dokumentumokkal igazolják nyilatkozatuk tartalmát.

 

8/2019.(I.07.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul B. János 2019. évre vonatkozó tagdíjkedvezményéhez.

 

 

Kettős kamarai tagsághoz kötődő kedvezmény nyilatkozatai (M.L.A., R.G., P.L., V.T.J.)

9/2019.(I.07.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége, tekintettel arra, miszerint az elektronikus névjegyzékből nem állapítható meg egyértelműen mérnök kamarai tagságuk, felkéri M.L.A., V.T.J.E., illetve R.G. kamarai tagokat, hogy jogszerű és hiteles alátámasztó dokumentummal igazolják nyilatkozatuk tartalmát.

 

10/2019.(I.07.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul P. Lajos 2019. évre vonatkozó tagdíjkedvezményéhez.

 

11/2019.(I.21.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul R. G., valamint M.L.A. 2019. évre vonatkozó tagdíjkedvezményéhez.

 

12/2019.(I.21.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul K.M. 2019. évre vonatkozó tagdíjkedvezményéhez.

 

Kettős kamarai tagsághoz kötődő kedvezmény nyilatkozatai

13/2019.(I.21.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul F.Z., P.B., M.T., B.I., Ny.S.L., I.M., R.I., S.B.K. 2019. évre vonatkozó tagdíjkedvezményéhez.

 

14/2019.(I.21.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége, tekintettel arra, miszerint az elektronikus névjegyzékből nem állapítható meg egyértelműen mérnök kamarai tagsága, felkéri V.S. kamarai tagot, hogy jogszerű és hiteles alátámasztó dokumentummal igazolja nyilatkozata tartalmát.

 

Nyugdíjas nyilatkozatok

15/2019.(I.21.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége nem járulhat hozzá a kérelmezők 2019. évre vonatkozó tagdíjkedvezményéhez.

Felhívjuk ellenben szíves figyelmüket a további lehetőségekre, melyről kérjük nyilatkozzanak 2019. január 29. napjáig:

Tagdíjmentesség illeti meg a tiszteletbeli tagokat. Nyugdíjas kamarai tag – a területi alapszabályban meghatározottak szerint – kérheti tiszteletbeli tagságát. A tiszteletbeli tagság joggal és kötelezettséggel nem jár, a kérelem benyújtásával a tag minden szakmagyakorlási jogosultságáról lemond.

– Szünetel a tagdíjfizetési kötelezettség a tagsági jogviszony jogerős felfüggesztésének időtartama alatt. Ebben az esetben a fizetési kötelezettség a tagsági jogviszony helyreállítására vonatkozó határozat jogerőre emelkedésének napján éled fel.

Kedvezményes tagdíj fizetésére jogosult, akinek a kamarai tagsága mellett semmilyen jogosultsága sincs, vagy aktív tagsága mellett minden jogosultságát szünetelteti. A teljes kedvezményes tagdíj mértéke a tagdíj 30%-a, azaz 18.000 Ft.

Részleges kedvezményes tagdíjra január 1-től az az aktív tag lesz jogosult, aki bár tervezői, szakértői jogosultságait szüneteltetni (vagy nem rendelkezik velük), de tagsághoz nem kötött jogosultsága(i), azaz a felelős műszaki vezetői, építési műszaki ellenőri, energetikai tanúsítói jogosultságai aktívak. A részleges kedvezményes tagdíj mértéke a tagdíj 50%-a, azaz 30.000 Ft.

Az előző évekhez hasonlóan szakmai rendezvényeink, kiállításaink, tanulmányútjaink, az aktív kamarai tagokkal megegyező feltételekkel vehetők ugyanúgy igénybe!

 

 

Szünetelési kérelem

16/2019.(I.21.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a N. Jenő által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony felfüggesztéséhez. A felfüggesztés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel!