2017. évi elnökségi határozatok

1/2017.(I.16.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul a 2017. évre vonatkozó tagdíjkedvezményekhez.

 

2/2017.(I.16.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul a 2017. évre vonatkozó kettős kamarai tagdíj fizetéséhez.

 

3/2017.(I.16.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége tudomásul veszi a levélben foglaltakat. Felkéri a Titkárságot a 2017.évi költségvetés-tervezének összeállítására, betervezve az áremelést.

 

T. E. tagsági jogviszony helyreállítási kérelme
4/2017.(I.16.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a T. E. által benyújtott kérelem alapján – a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel – egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony aktiválásához, a törvényi előírások teljesítését követően.

 

Sz. S. tagsági jogviszony helyreállítási kérelme
5/2017.(I.16.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a Sz. S. által benyújtott kérelem alapján – a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel – egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony aktiválásához, a törvényi előírások teljesítését követően.

 

Dr. S. G. tiszteletbeli tagság iránti kérelme
6/2017.(I.16.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar megyei Építész Kamara Elnöksége a 20/2015. (05.15.) sz. MÉK elnökségi határozata alapján az alábbiakról határozott.
„Tiszteletbeli tag” címet az kaphat, aki
a) azt kéri és nyilatkozik arról, hogy kamarai tagsághoz kötött tevékenységet nem kíván folytatni, és ezért kéri jogosultságainak megszüntetését,
b) a tárgyévi hónapokra számított tagdíját rendezte,
c) a tárgyévet megelőző évekről tartozása nem áll fenn.
A kérelemben előadottak alapján a HBM Építész Kamara Elnöksége egyhangúan hozzájárul a cím használatához.

 

B. B. tiszteletbeli tagság iránti kérelme
7/2017.(I.16.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar megyei Építész Kamara Elnöksége a 20/2015. (05.15.) sz. MÉK elnökségi határozata alapján az alábbiakról határozott.
„Tiszteletbeli tag” címet az kaphat, aki
a) azt kéri és nyilatkozik arról, hogy kamarai tagsághoz kötött tevékenységet nem kíván folytatni, és ezért kéri jogosultságainak megszüntetését,
b) a tárgyévi hónapokra számított tagdíját rendezte,
c) a tárgyévet megelőző évekről tartozása nem áll fenn.
A kérelemben előadottak alapján a HBM Építész Kamara Elnöksége egyhangúan hozzájárul a cím használatához.

 

B. T. tagsági jogviszony törlési kérelme
8/2017.(I.16.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a kamarai tag által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági jogviszony törléséhez.

 

S. Gy. tagsági jogviszonyának törlése
9/2017.(I.16.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara nyilatkozattételre kérte fel nevezett kamarai tagot, a kamarai törvényben foglaltaknak megfelelően. A visszaérkezett hivatalos irat tértivevénye alapján címzett azt átvette, jelzéssel, illetve megkereséssel nem élt, nyilatkozatot nem tett. Az Elnökség a kamarai törvényben foglaltaknak megfelelően, törli a tagsági jogviszonyát.

 

10/2017.(II.27.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége 2017. május 23. (kedd) 16.30, illetve 17.00 órára tűzi ki a jubileumi, helyi küldöttgyűlés összehívását.

 

P. S.
11/2017.(II.27.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége felkéri a Titkárságot, hogy a tagdíjjal hátralékban lévő szakmagyakorlót „postai úton megkeresse”. A tagot – negyven napos határidő biztosításával – a hátralék megfizetésére szólítsa fel, ennek elmulasztása esetén a Kamara Elnöksége a tagsági viszonyt, a határidő leteltét követően megszünteti és törli a tagot a kamarai tagok nyilvántartásából.

 

K. F.
12/2017.(II.27.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége felkéri a Titkárságot, hogy a tagdíjjal hátralékban lévő szakmagyakorlót „postai úton megkeresse”. A tagot – negyven napos határidő biztosításával – a hátralék megfizetésére szólítsa fel, ennek elmulasztása esetén a Kamara Elnöksége a tagsági viszonyt, a határidő leteltét követően megszünteti és törli a tagot a kamarai tagok nyilvántartásából.

 

M. D. M.
13/2017.(II.27.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége felkéri a Titkárságot, hogy a tagdíjjal hátralékban lévő szakmagyakorlót „postai úton megkeresse”. A tagot – negyven napos határidő biztosításával – a hátralék megfizetésére szólítsa fel, ennek elmulasztása esetén a Kamara Elnöksége a tagsági viszonyt, a határidő leteltét követően megszünteti és törli a tagot a kamarai tagok nyilvántartásából.

 

K. P. Á.
14/2017.(II.27.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége felkéri a Titkárságot, hogy a tagdíjjal hátralékban lévő szakmagyakorlót „postai úton megkeresse”. A tagot – negyven napos határidő biztosításával – a hátralék megfizetésére szólítsa fel, ennek elmulasztása esetén a Kamara Elnöksége a tagsági viszonyt, a határidő leteltét követően megszünteti és törli a tagot a kamarai tagok nyilvántartásából.

 

L. G.
15/2017.(II.27.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége felkéri a Titkárságot, hogy a tagdíjjal hátralékban lévő szakmagyakorlót „postai úton megkeresse”. A tagot – negyven napos határidő biztosításával – a hátralék megfizetésére szólítsa fel, ennek elmulasztása esetén a Kamara Elnöksége a tagsági viszonyt, a határidő leteltét követően megszünteti és törli a tagot a kamarai tagok nyilvántartásából.

 

Tagfelvételi kérelem – H. Cs.
16/2017.(II.27.) HBM ÉK Elnökségi határozata
Az Elnökség szakértői véleménye alapján H. Cs. a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező kamarai tagnak felvehető, az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

 

B. G. kérelme
17/2017.(II.27.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a kamarai tag által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági jogviszony törléséhez.

 

M. I. kérelme
18/2017.(II.27.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a kamarai tag által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági jogviszony törléséhez.

 

Z. M. kérelme
19/2017.(II.27.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a kamarai tag által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági jogviszony törléséhez.

 

V.-K. A. kérelme
20/2017.(II.27.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a V-K.A. által benyújtott kérelem alapján – a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel – egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony aktiválásához, a törvényi előírások teljesítését követően.

 

J. M. E. kérelme
21/2017.(II.27.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a J.M.E. által benyújtott kérelem alapján – a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel – egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony aktiválásához, a törvényi előírások teljesítését követően.

 

MÉK tagdíjrészesedés utalása 2017. évben
Kérnénk módosítani az ez évi első tagdíjrészesedésünk összegét, mivel az elszámolás nem történt meg 2016. végén, az alábbiak szerint: 3 fő nem nyilatkozott és nem fizetett.
22/2017.(II.27.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége kéri a Titkárságot, hogy a fentiek alapján módosított összeggel kerüljön utalásra az I. negyedéves tagdíjrészesedés a MÉK felé.

 

D. K. szünetelési kérelme
23/2017.(III.28.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a D.K. által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony – további – felfüggesztéséhez. A felfüggesztés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel!

 

J. M. M. tagság helyreállítási kérelme
24/2017.(III.28.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a J.M.M. által benyújtott kérelem alapján – a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel – egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony aktiválásához, a törvényi előírások teljesítését követően.

 

K. K. M. törlés iránti kérelme
25/2017.(III.28.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a kamarai tag által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági jogviszony törléséhez.

 

Kamarai tagok törlése
T. I., H. B. E., K. J., V. G., S. V. K., illetve Á. I. törlése

 

Tájékoztattuk az érintetteket, hogy amennyiben a tagsági jogviszonyuk helyreállítását 2017. február 28-ig nem kérik, a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 31. § a) pontja alapján tagsági jogviszonyuk a soron következő elnökségi ülés határozata alapján megszűnik.

Az Elnökség a tagsági viszony helyreállításával kapcsolatban a Címzettektől írásban nemleges nyilatkozatot nem kapott, a megadott határidőig nem került sor visszajelzésre, így az építész kamarai tagságuk 2017. március 31. napjával megszűnik a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. tv. 31. § a) pontja szerint.

Jelen esetben, a törvény erejénél fogva a kamarai tagság megszűnésével egyidejűleg a kamarai tagsághoz kötött, szüneteltetett jogosultságok is megszűnnek.

 

26/2017.(III.28.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara nyilatkozattételre kérte fel nevezett kamarai tagokat (6 fő), a kamarai törvényben foglaltaknak megfelelően. A visszaérkezett hivatalos irat tértivevénye alapján címzettek azt átvették, jelzéssel, illetve megkereséssel nem éltek, nyilatkozatot nem tettek. Az Elnökség a kamarai törvényben foglaltaknak megfelelően, törli a tagsági jogviszonyukat.

 

A 2017. május 23-i helyi küldöttgyűlés dokumentumainak, meghívójának véglegesítése
27/2017.(V.03.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a jubileumi Kiállítás és Küldöttgyűlés vendéglátásának (catering) költségét bruttó 200.000.-Ft összegben határozza meg / maximalizálja.

 

K. L., K. B., illetve K. L. kérelme tagdíjkedvezmény iránt
28/2017.(V.03.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége, méltányossági jogkörével élve a 2017. évre vonatkozó, utólagos tagdíjkedvezményt 50%-ban határozza meg a kérelmező 3 kamarai tagra vonatkozóan, mely egyedi és egyszeri alkalom!
Felhívja a tagok figyelmét a hivatalos határidők betartására!

 

D. A. – törlés iránti kérelme
29/2017.(V.03.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a kamarai tag által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági jogviszony törléséhez.

 

J. P. szünetelési kérelme
30/2017.(V.03.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a J.P. által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony felfüggesztéséhez. A felfüggesztés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel!

 

31/2017.(VI.12.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége felkéri a Titkárságot, hogy a tagdíjjal hátralékban lévő szakmagyakorlót „postai úton megkeresse”. A tagot – negyven napos határidő biztosításával – a hátralék megfizetésére szólítsa fel, ennek elmulasztása esetén a Kamara Elnöksége a tagsági viszonyt, a határidő leteltét követően megszünteti és törli a tagot a kamarai tagok nyilvántartásából.

 

M.T. kérelme tagdíjkedvezmény iránt
32/2017.(VI.12.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége, méltányossági jogkörével élve a 2017. évre vonatkozó, utólagos tagdíjkedvezményt 50%-ban határozza meg a kérelmező kamarai tagra vonatkozóan, mely egyedi és egyszeri alkalom! Felhívja a tag figyelmét a hivatalos határidők betartására!

 

B.B. kérelme
33/2017.(VI.12.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége, méltányossági jogkörével élve a 2017. évre vonatkozó, utólagos tagdíjkedvezményt 70%-ban határozza meg a kérelmező kamarai tagra vonatkozóan, mely egyedi és egyszeri alkalom! Felhívja a tag figyelmét a hivatalos határidők betartására!

 

„Az építésügy megújítása során elért eredményekről szóló szakmai konzultáció” – beszámoló a 2017. június 29-i konzultációról (Parlament)
34/2017.(VII.10.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége kéri a Magyar Építész Kamara Elnökségét, hogy a Miniszterelnökség felé haladéktalanul nyújtsa be a tervezői díjszámítási szabályzatot, a napokban tartott miniszteri egyeztetésen Lázár János miniszter úr által ismételten kinyilvánított fogadókészségre válaszul.

 

Településképi arculati kézikönyv => TAK bemutató a Kamarában 2017. július 11., 16.30 (mellékelve a program!)
35/2017.(VII.10.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége 3×3 fős bizottságokkal kívánja a Települési Arculati Kézikönyv véleményezési feladatát ellátni. A véleményezők (10 fő) felkérésére felhatalmazzák az Elnököt, a Lechner Tudásközpont felületére történő belépéssel/regisztrálással, a települések felvételével a Titkárt bízzák meg.

 

Kamarai biztos – pályázók meghallgatásának eredménye
36/2017.(VII.10.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöke 2017. augusztus 01. napjától kamarai biztosnak kinevezi Dr. K. H. Gy., továbbá M. Zs. építészeket.

 

S. B. szerződése
37/2017.(VII.10.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége S. B. adminisztrátorral – tekintettel a köztestület 2017. évi költségvetésére – 2017. augusztus 15. napjától 2017. december 31. napjáig határozott munkaszerződést köt. Az Elnökség felkéri Pecsenye Béla Elnököt a munkaszerződés aláírására.

 

I. J. törlés iránti kérelme
38/2017.(VII.10.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a kamarai tag által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági jogviszony törléséhez.

 

Kamarai biztos – pályázó meghallgatásának eredménye
39/2017.(VIII.28.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöke kamarai biztosnak nevezte ki K. Z. építészt.

 

40/2017.(IX.20.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége él a MÉK Alapszabályában biztosított lehetőségével, a jelölő listára Magi Tibor Zsolt kamarai tagot javasolja felvenni új jelöltként a MÉK Felügyelő Bizottságába.

 

41/2017. (IX.20) HBM ÉK Elnökségi határozata
Az Elnökség támogatja a 2017. szeptember 18-án közös, regionális ülésen elfogadott jelölő listát az alábbiak szerint:
-MÉK alelnök: Schulcz Péter (CSM ÉK), Tutervai Mátyás (GYSM ÉK)
-MÉK elnökségi tagok: Rudolf Mihály (BAZM ÉK), Schulcz Péter (CSM ÉK), Tutervai Mátyás (GYSM ÉK)
-MÉK Etikai-fegyelmi bizottság: Puskás Péter (BAZM ÉK)
-MÉK Felügyelő bizottság: Magi Tibor Zsolt (HBM ÉK)
-Országos választási jelölő bizottság: Cservenyák Eszter (BAZM ÉK), Palánkai Tibor (CSM ÉK), Végh József (SzSzBM ÉK)

 

Tagfelvétel – F. A.
42/2017. (X.16.) HBM ÉK Elnökségi határozata
Az Elnökség szakértői véleménye alapján F. A. a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező kamarai tagnak felvehető, az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

 

Tiszteletbeli tagság kérése – Sz. B.
43/2017. (X.16.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar megyei Építész Kamara Elnöksége a 20/2015. (05.15.) sz. MÉK elnökségi határozata alapján az alábbiakról határozott.

„Tiszteletbeli tag” címet az kaphat, aki

  1. a) azt kéri és nyilatkozik arról, hogy kamarai tagsághoz kötött tevékenységet nem kíván folytatni, és ezért kéri jogosultságainak megszüntetését,
  2. b) a tárgyévi hónapokra számított tagdíját rendezte,
  3. c) a tárgyévet megelőző évekről tartozása nem áll fenn.

A kérelemben előadottak alapján a HBM Építész Kamara Elnöksége egyhangúan hozzájárul a cím használatához.

 

Tagság törlése – M. A., K. Sz. É.
44/2017. (X.16.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara adategyeztetésre kérte fel M. A. kamarai tagot, valamint a 2017. évi, elmaradt tagdíj rendezésére, a kamarai törvényben foglaltaknak megfelelően.

A visszaérkezett hivatalos irat tértivevénye alapján címzett azt nem kereste, jelzéssel, illetve további megkereséssel nem élt. Egyéb – általa korábban megadott – elérhetőségein sem található.  Az Elnökség a kamarai törvényben foglaltaknak megfelelően, törli a tagsági jogviszonyát.

 

45/2017. (X.16.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara adategyeztetésre kérte fel K. Sz. É. kamarai tagot, valamint a 2017. évi, elmaradt tagdíj rendezésére, a kamarai törvényben foglaltaknak megfelelően.

A visszaérkezett hivatalos irat tértivevénye alapján címzett „helyettes átvevője” az átvette, jelzéssel, illetve további megkereséssel nem élt. Az Elnökség a kamarai törvényben foglaltaknak megfelelően, törli a tagsági jogviszonyát.

 

Szünetelési kérelem – D. A.
46/2017. (X.16.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a D. A. által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony felfüggesztéséhez. A felfüggesztés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel!

 

Tagság helyreállítása iránti kérelem – B. S.
47/2017. (X.16.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége az B. S. által benyújtott kérelem alapján – a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel – egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony aktiválásához, a törvényi előírások teljesítését követően.

 

48/2017. (XII.04.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége az 2017.08.01-i Építész Kamarai Biztosok Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását egyhangúan elfogadta.

 

NKA-pályázat
49/2017. (XII.04.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége bruttó 220.000.-Ft összeg önerővel tervezve, benyújtja 2017. december 07. éjfélig a pályázatot.

 

DE MK – Hallgatói fotópályázat
50/2017. (XII.04.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége bruttó 50.000.-Ft pénzdíjjal támogatja a nyertes pályázatot, melynek eredményhirdetésére 2018. januárjában kerül sor.

 

Tagfelvétel
51/2017. (XII.04.) HBM ÉK Elnökségi határozata
Az Elnökség szakértői véleménye alapján A. A. E. a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező kamarai tagnak felvehető,  „BÉ” – jelöléssel névjegyzékbe bejegyezhető.

 

52/2017. (XII.04.) HBM ÉK Elnökségi határozata
Az Elnökség szakértői véleménye alapján H. Zs. a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező kamarai tagnak felvehető, az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

 

53/2017. (XII.04.) HBM ÉK Elnökségi határozata
Az Elnökség szakértői véleménye alapján V. L. a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező kamarai tagnak felvehető, az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

 

Tagság törlése
54/2017.(XII.04.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a kamarai tag által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági jogviszony törléséhez.

 

Tagság helyreállítása
55/2017.(XII.04.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a P. I. E. által benyújtott kérelem alapján – a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel – egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony aktiválásához, a törvényi előírások teljesítését követően.

 

56/2017.(XII.04.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a B. I. által benyújtott kérelem alapján – a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel – egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony aktiválásához, a törvényi előírások teljesítését követően.

 

N. T. L. építészmérnök hallgató kérése
57/2017.(XII.04.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul a kéréshez, az alábbi feltétellel: a kért „Mikolás-filmek” megtekinthetőek – Titkárságunkkal előre egyeztetett időpontban – a Kamarában.

 

Mikolás Tibor emlékkiállítás, diagyűjtemény
58/2017.(XII.04.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul a tiszaújvárosi Hamvas Béla Könyvtár kéréséhez, azzal a megjegyzéssel, hogy ennek felhasználása során legyenek szívesek megjelölni forrásnak, hogy a “Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara archívuma”.

 

HBM Kormányhivatal levele
59/2017.(XII.04.) HBM ÉK Elnökségi határozat
Tervdokumentáció és műszaki leírás szakmai és tartalmi megfelelőségére és a tervezés minőségére vonatkozóan nem áll módunkban állásfoglalást adni, tekintettel a Kamara, mint köztestület jogszabályok által meghatározott feladatkörére vonatkozóan.

 

60/2017.(XII.04.) HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség az ajánlatok közül a már meglévő szolgáltatót választotta egyhangúan.
Internet, telefon, router-szolgáltatás: Net-Portal Kft.
Az Elnökség felkéri Pecsenye Béla elnököt a szerződés megkötésére, a szolgáltatás megrendelésére.

 

S. B. munkaszerződése
61/2017.(XII.04.) HBM ÉK Elnökségi határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége S. B. adminisztrátorral 2018. január 01. napjától 2018. május 31. napjáig határozott munkaszerződést köt.

 

62/2017.(XII.04.) HBM ÉK Elnökségi határozat
A HBM ÉK Elnöksége a titkárnak, illetve az adminisztrátornak egyszeri, év végi jutalmat szavazott meg. A kifizetés 2017. december hónapban esedékes.