Debrecen Dósa nádor tér rendezése

/var/userdata/web/hbmek.hu/website/www/wp content/uploads/2016/05/dosa n. ter
A tervpályázat célja Debrecen, Dósa nádor tér rendezése, a Városháza keleti lehatároló térfalának hasznosítása, a belvárosának gyalogoszóna kiterjesztése, valamint a Csapó utcai „zenei tömb” beépítésének javaslatához szükséges építészeti, közterületi alakítások.
A tervpályázat pontos címe, tárgya, célja és jellege:

1.1 Tervpályázat címe, tárgya:

Debrecen, Dósa nádor tér rendezése, a Csapó utcai tömb átépítése és a gyalogos övezet kiterjesztés

1.2 Tervpályázat célja:

A tervpályázat célja Debrecen, Dósa nádor tér rendezése, a Városháza keleti lehatároló térfalának hasznosítása, a belvárosának gyalogoszóna kiterjesztése, valamint a Csapó utcai „zenei tömb” beépítésének javaslatához szükséges építészeti, közterületi alakítások.

1.3 Tervpályázat jellege:

a) A tervpályázat jellege: tervpályázat
b) A tervpályázati eljárás formája: uniós értékhatárt elérő, nyílt eljárás
c) A tervpályázat: nyílt és titkos
A pályaművek díjazására és megvételére bruttó 20.000.000,- Ft áll rendelkezésre
A díj legnagyobb összege: 5.000.000,- Ft
A megvétel legkisebb összege: 800.000,- Ft
A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét. A Bíráló Bizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja, és törekszik arra, hogy egy győztes pályázót hirdessen ki.
 
A Bíráló Bizottság összetétele:

Szavazásra jogosultak:

Poszt Név Jelölő szervezet
Elnök Dr. Papp László polgármester Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Társelnök China Tibor főépítész Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Tag Pecsenye Béla elnök Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara
Tag Golda János Magyar Építész Kamara
Tag Kerekes György alelnök Magyar Építőművészek Szövetsége
Tag Albert Ágnes szakreferens Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ
Tag Kuhn András főkertész Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Tag (Szakmai titkár) Sziki Gyula irodavezető Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Póttag Gábor István Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

 

Szavazásra nem jogosult szakértők: 

Poszt Név Jelölő szervezet
Beruházási, költség szakértő Pacza Gergely főosztályvezető Debrecen Megyei Jogú Város PH.
Közműves szakértő Varga László Debrecen Megyei Jogú Város PH.
Jogi szakértő Bernáthné Dr. Paróczai Bernadett osztályvezető Debrecen Megyei Jogú Város PH.
Lebonyolító képviselője KEM-BER Kft.
Művészeti szakértő Somogyi-Tóth Dániel igazgató, művészeti vezető Kodály Filharmónia, Debrecen

 
A Tervpályázat részletes időprogramja:
Tervpályázat meghirdetése (hirdetmény feladása): 2016. április 26.
Helyszíni szemle időpontja: 2016.május 12.
Kérdések feltételének határideje: 2016. május 17.
Kérdésekre adott válaszok határideje: 2016.május 24.
Pályaművek postára adásának határideje: 2016. június 22.
Pályázatok bontásának határideje: 2016. június 30.
Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2016. július 21.
Tervezési alapfeladat:
A tervezéssel érintett területen olyan funkcionális rend kialakítása a cél, amely illeszkedik a kialakult és tervezett intézményi, kereskedelmi-szolgáltató, vendéglátó és lakókörnyezeti adottságokhoz, megfelelő kapcsolatot teremt a városközpont egyes részei között úgy, hogy Debrecen specifikus központi funkciói kiemelten érvényesülhessenek, a mai kor igényeivel összhangban legyenek.
– Az érintett tömbök hasznosítása: a tervezéssel érintett tömbökbe többlet intézményjellegű szolgáltatások telepítése, amelyek kiegészítik a meglévő kulturális (színházi, zene) funkciókat, a Városháza funkcionális igényeit, növelik az itt lakók és a központi funkciókat igénybevevők komfort érzetét, illetve más alternatív, de a fő intézményi funkciókkal összhangba hozható kikapcsolódási lehetőségeket biztosítanak.
– Az érintett tömbök és a tervezéssel érintett városrész hiányzó közlekedéshálózati elemeinek feltárása (gépjárműforgalom tekintetében: átmenő és célforgalom, megállás, parkolás, gyalogos hálózat, kerékpáros forgalom tekintetében) és a tervezési terület közlekedési kapcsolatrendszerének működésére javaslattétel (Piac u., Kossuth u., Burgundia u., Rákóczi u. által határolt tömbben).
– Az érintett tömbök és a tervezéssel érintett városrész közterületrendszerének vizsgálata, fejlesztési igényeinek feltárása, hiányzó funkciók telepítésének javaslata. A Sas utca, Dósa nádor tér, Rózsa utca, Városház utca, Zamenhof utca, a Csapó utca, a Liszt Ferenc utca, mint közterületi rendszer vizsgálata és esetleges kiegészítése a meglévő és tervezett intézményfunkciók átmeneti és köztereivel (koncertterem, színházak, piac). Közterületi funkcióként megjelenő virágpiac beleintegrálása ezen hálózatba, közterületi vásárok, fesztiválok térszervezési igényeivel, a közterületek funkcionális építményei telepítésének lehetőségeivel (virágpiac építményei, teraszok, színpadok helyei, vagy építményei, stb.)
– A Városháza mögötti Dósa Nádor tér fejlesztése – „from grey to green” urbanisztikai elv alapján. A városközponti gépjárműforgalom térbeli átszervezése, parkolási rendszer kidolgozása – esetlegesen a környező tömbök fejlesztési szándékainak figyelembevételével. A meglévő, múltbeli épített értékek, emblematikus karakterek megfogalmazása, identitás-struktúrák kiemelése és rendszerbe szervezése – tematikus térbeli hálózatok (színházi, zenei, irodalmi-közpolitikai, gasztronómiai-vendéglátó és a piac, tudományos, szociális stb.) köztéri rendszereinek kidolgozása.
 
Tervezési program:
Csapó utca és Liszt Ferenc utca rendezése
Az érintett szakaszt a jelenleg „hagyományosan” működő virágpiac befogadására kell alkalmassá tenni, a zöldfelületek arányának növelésével. A virágpiac jelenleg szezonális jelleggel működik minden év április 1-től november 30-ig, naponta 6.00 és 16.00 óra között. A tervpályázatnak ki kell térnie arra, hogy a rendezés után a területet a téli időszakban is alkalmassá kell tenni az árusításra.
A Csapó utca térburkolata – a Liszt Ferenc utca bevonása mellett – össze lesz kötve az Ady Endre Gimnázium előtt kialakított tér burkolatával, az utcában lévő faállomány megtartása mellett, a jelenleg is meglévő parkolók korlátozott számú megtartásával.
Dósa Nádor tér és kapcsolódó utcák
A térnek a jelenlegi formájában nincs igazán karaktere, így a rendezés során cél, hogy a tér építészeti szempontból is hangsúlyosabb legyen (egy emlékmű, vagy szobor elhelyezésével). A tervpályázatnak tartalmaznia kell a gépjármű forgalom korlátozására vonatkozó elképzeléseket is oly módon, hogy a „Sóhajok hídja” alatti Városháza utca megközelítése, valamint a Sas utcai kereskedelmi egységek kiszolgálása a rendezést követően is megoldható legyen. A tervezés során ügyelni kell korlátozott számú parkoló kialakítására (a meglévő kapacitás 10 %-os mértékéig, mely 15-20 parkolót jelent), kialakításuk során a fásítás fontos szempont. A terület rendezését követően a téren és a kapcsolódó utcákban felszámolásra kerülő parkolóhelyek kiváltására a Gambrinus-közben tervezett pakolóház biztosít majd lehetőséget.
A Régi Városháza bővítése
A Régi Városháza Sas utcai tömbjének nyitott, tűzfalas jellege a városközpont régóta felújításra váró eleme. A tervezésnél azt is figyelembe kell majd venni, hogy a Sas utca felőli bejárat reprezentatívabb jelleget kell, hogy kapjon, valamint a hátulsó épületszárny a felújítást követően illeszkedjen a 2015-ben felújított városházi részhez. A Régi Városháza bővítése kapcsán a tervpályázatnak tartalmaznia kell az irodák kialakítására vonatkozó belső építészeti megoldásokat is (tárgyaló kialakítása, valamint az épületben egy kisebb rendezvények megtartására alkalmas terem kialakítása, a bejáratnál recepciós helyiség létesítése, akadálymentesítés), emellett a zárt belső udvar lefedésére, funkciójára, reprezentatív használatára is javaslatot várunk. A Medgyessy Ferenc által alkotott Sas utca felőli Mackós-kút a történetileg kialakult helyéből adódóan továbbra is a tér ezen részén lesz elhelyezve.
„Zenei tömb” kialakítása
A Csapó utca – Burgundia utca – Blaháné utca – Liszt Ferenc utca által határolt terület jelenleg vegyes funkciójú: lakóövezet, oktatási intézmények, kereskedelmi és szórakozó egységek megléte jellemzi. A tervpályázat lehetőséget ad egy, a jelenleginél nagyobb beépítési intenzitás kihasználására, úgynevezett „zenei tömb” kialakítására, mely tartalmazná egy 700 férőhelyes, többszintes komolyzenei koncertterem kialakítását is beépítési tanulmány szinten. Ezáltal a közelben elhelyezkedő kulturális és oktatási intézmények alkotta tömb (Latinovits Színház, Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola, Csokonai Színház, Vojtina Bábszínház) új eleme jön létre a tervezett épülettel.
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat ahttp://portal.debrecen.hu/kozbeszerzesiinfok/2016-evi-eljarasok/dosanadorteritervpalyazat honlapon korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetővé teszi. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a tervpályázati dokumentációt pályaművenként legalább egy pályázónak vagy a pályaműben megnevezett társtervezőnek elektronikus úton el kell érnie, melyet a tervpályázati dokumentáció részét képező regisztrációs lap kitöltésével és Ajánlatkérő részére – a +36-52-511-552 telefax számra vagy akozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu e-címretörténő haladéktalan visszaküldésével igazolni kell. A regisztrációs lap elektronikus úton történő megküldésére a Kbt. 41. § alkalmazandó. Erre tekintettel Ajánlatkérő felhívja az érdeklődő pályázók figyelmét, hogy elektronikus úton az érdeklődés jelzésére legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott vagy a törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus dokumentumba foglalt forma megengedett (egyszerű e-mail üzenet nem megfelelő). A faxon, vagy postai, illetve közvetlen kézbesítés útján történő jelentkezési lehetőség szintén adott. A pályázó felelőssége és kockázata az, hogy amennyiben haladéktalanul nem küldi meg a letöltésről szóló visszaigazolást, úgy ajánlatkérő nem tudja részére közvetlenül megküldeni a kiegészítő tájékoztatás(oka)t és ez esetben a pályázónak kell tájékozódnia ajánlatkérő honlapjáról a kiegészítő tájékoztatáskérés(ek)re adott válasz(ok)ról.
Forrás: http://epiteszforum.hu/debrecen-dosa-nador-ter-rendezese