Felügyeleti határozat – FB. 1/2014.(IV.28.) számú jelentése a 2013. évi költségvetési beszámolóról

FB. 1/2014.(IV.28.) számú jelentése a 2013. évi költségvetési beszámolóról A Felügyelő Bizottság 1/2009.(III.23.) sz. állásfoglalásában ajánlotta, hogy a beszámoló részletes fő költségvetési tételekre kiterjedő szöveges indokolással egészüljön ki, (Alapszabály 12. § 6.1.f.) és a küldöttgyűlési meghívóhoz csatolják (Alapszabály 12. § 1.g.). A bizottságunknak eljuttatott költségvetési beszámolóban jól követhetők a 2013.…

tovább

Felügyeleti határozat – FB. 2/2014.(IV.28.) számú jelentése a 2013. évi tevékenységről, az elnöki beszámolóról

FB. 2/2014.(IV.28.) számú jelentése a 2013. évi tevékenységről, az elnöki beszámolóról Az elnökség 2013. évben munkáját folyamatosan ellátta. A havi elnökségi ülések mellett rendkívüli ülést nem kellett összehívni. Az elnökség kamaránk működtetését, gazdálkodását az Alapszabály, az éves költségvetési tervben foglaltak betartásával végezte. Ezzel kapcsolatos további információkat a költségvetési, továbbá az…

tovább

Felügyeleti határozat – A HBM Építész Kamara Felügyelő Bizottságának 2014. évi munkaprogramja

A Hajdú-Bihar megyei Építész Kamara Felügyelő Bizottságának 2014. évi munkaprogramja A Felügyelő Bizottság ügyrendje 3. cím alatt foglaltaknak megfelelően a munkaprogram tartalmazza a bizottság üléseinek tervezett időpontját, napirendi tervét és az ellenőrzési tervet. Elnök: Magi Tibor Tagok: Gulyás Attila Jambrik Imre Meghatározott időponthoz köthető munka: 2014. április május július szeptember…

tovább

Felügyeleti határozat – 2014. évi FB állásfoglalásai, határozatai

FB. 1./2014.(04.17.) számú határozata A munkaprogramot az FB. 1/2014.(04.17.) számú FB. határozatával egyhangúan elfogadta. Az FB. 2/2014.(04.17.) számú FB. határozata A Felügyelő Bizottság áttekintette az új Alapszabályt, melyet egyhangúan támogat, viszont a tervezet véglegesítésén az alábbiakat kéri átvezetni! A minisztériumba történő felterjesztés előtt, egyértelműen kell fogalmazni a szövegkörnyezetben a taggyűlést,…

tovább

2014. évi elnökségi határozatok

Tagfelvétel 1/2014. (I.13.) HBM ÉK Elnökségi határozata Az Elnökség szakértői véleménye alapján K. S. a kérelem benyújtásának időpontjában – 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet – hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező kamarai tagnak felvehető, illetve a korlátozott építészeti tervezés –…

tovább

2013. évi elnökségi határozatok

1/2013. (I. 07.) HBM ÉK Elnökségi határozat Az Elnökség a kérelemben előadottak alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel a kérésnek eleget tesz. B. K. kamarai tagdíja a 2013-as évre vonatkozólag 23.000.-Ft, melyet kettő részletben (május 20., illetve október 20. napjával) köteles megfizetni.   2/2013.…

tovább

2012. évi elnökségi határozatok

  1/2012.(01.10.)HBM ÉK Elnökségi határozat Az Elnökség egyhangú szavazata alapján úgy döntött, hogy a 2012-es Mérnök Bál költségeihez nem járul hozzá, mivel az egyöntetű vélemény szerint a jelenlegi gazdasági helyzet mértéktartásra kötelez!   2/2012.(01.10.)HBM ÉK Elnökségi határozat Az Elnökség a K. – B. Á.-val kötött megbízási szerződés alapján, melynek tárgya…

tovább

2011. évi elnökségi határozatok

1/2011.(01.12.) HBM ÉK Elnökségi határozat A CIVIS AUDIT KFT könyvvizsgálatra vonatkozó ajánlata egyhangúlag el lett fogadva. Az elnökség felhatalmazza Pecsenye Béla elnök urat a további ügyintézésre.   2/2011.(01.12.) HBM ÉK Elnökségi határozat Az elnökség tekintettel a személyi jövedelemadó-változásokra, illetve annak a nettó bérre gyakorolt negatív hatására, V. B. mb. titkárnak…

tovább

2010. évi elnökségi határozatok

1/2010.(01.25.) HBM ÉK Elnökségi határozat Az elnökség egyhangúlag O. Béla pályázatát és munkatervét tartotta a legmegfelelőbbnek. A továbbiakról egy személyes megbeszélés keretében tájékoztatják a nyertes pályázót. A szerződés végleges formája a kiválasztott pályázóra, személyre szabva lesz véglegesítve, amelyben le lesz írva pontosan, hogy mi lesz a konkrét feladata. Sipos Gyula…

tovább

2009. évi elnökségi határozatok

Mérnökbál rendezésével kapcsolatos tájékoztatás 1/2009. (01.26. HBM ÉK Elnökségi határozat: A Mérnök Kamarával közösen rendezendő mérnökbált a HBM ÉK 200.000.- Ft-tal támogatja. Felelős: Pecsenye Béla elnök   Környezetvédelmi szakértő településrendezési jogosítványának ügye. 2/2009. (01.26.) HBM ÉK Elnökségi határozat: Az elnökségi kéri a titkárt, hogy vizsgálja meg L. Béla kérelmének teljesíthetőségét.…

tovább