A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Felügyelő Bizottságának 2018. évi munkaprogramja

A Felügyelő Bizottság ügyrendje 3. cím alatt foglaltaknak megfelelően a munkaprogram tartalmazza a bizottság üléseinek tervezett időpontját, napirendi tervét és az ellenőrzési tervet. Elnök:   Magi Tibor Zsolt Tagok:  Jambrik Imre Kótai Csaba Meghatározott időponthoz köthető munka: 2018. március április május augusztus szeptember október november december második hetének hétfő vagy csütörtök,…

tovább

2018. évi elnökségi határozatok

G. J. törlés iránti kérelme  1/2018.(I.15.) HBM ÉK Elnökségi határozata A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a kamarai tag által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági jogviszony törléséhez.   2/2018.(I.15.) HBM ÉK Elnökségi határozata A Hajdú-Bihar Megyei Építész…

tovább

Településképi Arculati Kézikönyv

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara ad-hoc bizottságának ügyrendje letölthető formátumban: Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara ad-hoc bizottság ügyrendje 3. számú melléklet a Településképi Arculati Kézikönyv véleményezési adatlapja letölthető formátumban: TAK véleményezési adatlap   1/2017. (VIII.07.) TAK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Véleményezői (5 fővel) egységesen elfogadta a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara ad-hoc…

tovább

2017. évi FB határozatok, állásfoglalások

Az FB 2017.évi munkaprogramja A munkaprogramot az FB. 1/2017.(03.06.) számú FB. határozatával egyhangúan elfogadta. A Településképi Kézikönyv A Felügyelő Bizottság állásfoglalása, melyben egyhangúan határozott: Az FB. 1./2017. (03.06.) számú állásfoglalása  A Bizottság a Településképi Arculati Kézikönyv(TAK) kapcsán azt az álláspontot képviseli, hogy a pozitív kép – a Miniszterelnökség felé –…

tovább

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Felügyelő Bizottságának 2017. évi munkaprogramja

A Hajdú-Bihar megyei Építész Kamara Felügyelő Bizottságának 2017. évi munkaprogramja A Felügyelő Bizottság ügyrendje 3. cím alatt foglaltaknak megfelelően a munkaprogram tartalmazza a bizottság üléseinek tervezett időpontját, napirendi tervét és az ellenőrzési tervet. Elnök: Magi Tibor Zsolt Tagok: Jambrik Imre Kótai Csaba Meghatározott időponthoz köthető munka: 2017. március április május…

tovább

2017. évi elnökségi határozatok

1/2017.(I.16.) HBM ÉK Elnökségi határozata A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul a 2017. évre vonatkozó tagdíjkedvezményekhez.   2/2017.(I.16.) HBM ÉK Elnökségi határozata A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul a 2017. évre vonatkozó kettős kamarai tagdíj fizetéséhez.   3/2017.(I.16.) HBM ÉK Elnökségi határozata A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége…

tovább

2016. évi FB határozatok, állásfoglalások

FB. 1./2016.(05.17.) számú határozata Magi Tibort az FB. 1./2016.(05.17.) számú határozatával – 2 igen szavazat, illetve 1 tartózkodás mellett – megválasztotta elnöknek. FB. 1/2016.(IX.5.) számú állásfoglalása Az országos Névjegyzékbe történő felvételi eljárások során az Elnökség szakértői feladatairól. Áttekintve az elnökség ez irányú gyakorlatát megállapítja, hogy az nem mindig felel meg…

tovább

2016. évi elnökségi határozatok

1/2016.(I.07.) HBM ÉK Elnökségi határozata Az Elnökség a Dr. C. K. M. által benyújtott kérelem alapján – a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel – egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony törléséhez.   2/2016.(I.07.) HBM ÉK Elnökségi határozata Az Elnökség a G. Zs. A. által benyújtott kérelem…

tovább

2015. évi FB határozatok, állásfoglalások

FB határozat A munkaprogramot az FB. 1/2015.(04.02.) számú FB. határozatával egyhangúan elfogadta.     FB állásfoglalás Az FB. 1./2013. (III.5.) számú állásfoglalása A Bizottság a miniszterelnökségi pályázat kapcsán azt az álláspontot képviseli, hogy a beszerzéseket, a 2011. évi CVIII. törvényt alapul véve, ajánlattételi felhívás keretében végezze a Kamara. 500.000.-Ft fölött,…

tovább