Veszélyhelyzet visszavonása

A Magyar Közlöny 144. számában, 2020. június 17-én este kihirdetésre került a 2020. évi LVII. törvény a veszélyhelyzet megszüntetéséről. Ebben az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetet szüntesse meg.

Szintén 2020. június 17-én este jelent meg a Magyar Közlöny 145. száma, többek között a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelettel, amely a kihirdetést követő naptól, június 18-tól – a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezésével – megszünteti a veszélyhelyzetet.

veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról szóló 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet megszűnését követően alkalmazandó – így különösen az egyes veszélyhelyzet idején hozott rendkívüli intézkedésekkel összefüggő átmeneti – szabályokat állapítja meg.

A veszélyhelyzet visszavonásával párhuzamosan un. járványügyi készültség bevezetéséről is döntés született (283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet) az ezzel kapcsolatos védelmi intézkedések (285/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet) szerint:

  • Mindenki köteles a tömegközlekedési eszközön, valamint az üzletben történő vásárlás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni. A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében az ott dolgozók – a vendégek által látogatható területen – kötelesek a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.
  • A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott zenés, táncos rendezvény – függetlenül annak nyilvános vagy nem nyilvános, valamint alkalmi vagy rendszeres jellegétől – abban az esetben tartható meg, ha a rendezvény helyszínén a jelenlévők létszáma – beleértve az ott foglalkoztatott személyeket – egy időben nem haladja meg az 500 főt.

Az Alaptörvény 53. cikk (4) bekezdése alapján a korlátozó intézkedéseket elrendelő 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet hatályát vesztette. Emiatt június 18-tól már nem tilos a rendezvényeken, gyűléseken történő részvétel, így a taggyűlések, küldöttgyűlések megtartásának, pontosabban az azokon történő részvételnek a tiltása megszűnt.

A június 17-én kihirdetett, június 19. napjától hatályos veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény rendezi mostantól a köztesületekre vonatkozó – a veszélyhelyzet alatt Korm. rendeletben szabályzott – eltérő rendelkezéseket is. Ennek alapán immár törvényi előírások között szerepel az, hogy az elnökségek által elfogadott beszámolókat a köztestületek legfőbb szervének a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napon belül el kell fogadnia.

Forrás:
http://mek.hu/index.php?link=2020_junius_18_atol_visszavonasra_kerult_a_veszelyhelyzet