2018. évi elnökségi határozatok

G. J. törlés iránti kérelme 
1/2018.(I.15.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a kamarai tag által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági jogviszony törléséhez.

 

2/2018.(I.15.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara nyilatkozattételre kérte fel nevezett kamarai tagokat (8 fő), a kamarai törvényben foglaltaknak megfelelően. A visszaérkezett hivatalos irat tértivevénye alapján címzettek azt átvették, jelzéssel, illetve megkereséssel nem éltek, nyilatkozatot nem tettek. Az Elnökség a kamarai törvényben foglaltaknak megfelelően, törli a tagsági jogviszonyukat.

 

3/2018.(I.15.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a G. A. által benyújtott kérelem alapján – a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel – egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony aktiválásához, a törvényi előírások teljesítését követően.

 

4/2018.(I.15.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a C-D. D. által benyújtott kérelem alapján – a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel – egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony aktiválásához, a törvényi előírások teljesítését követően.

 

5/2018.(I.15.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul a 2018. évre vonatkozó tagdíjkedvezményekhez.

 

6/2018.(I.15.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul a 2018. évre vonatkozó kettős kamarai tagdíj fizetéséhez.

 

7/2018. (I.15.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége bruttó 30.075.-Ft plusz összeggel támogatja a nyertes pályázókat.

 

8/2018.(I.30.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul a 2018. évre vonatkozó tagdíjkedvezményekhez.

 

9/2018.(I.30.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul a 2018. évre vonatkozó kettős kamarai tagdíj fizetéséhez.

 

10/2018.(I.30.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a HBM Építész Kamara Alapszabályának módosításával kapcsolatos, Törvényszékkel történő egyeztetésre felkéri Dr. Gáts Andrea ügyvédet.

 

B.B. kérelme
11/2018.(I.30.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar megyei Építész Kamara Elnöksége a 20/2015. (05.15.) sz. MÉK elnökségi határozata alapján az alábbiakról határozott.
„Tiszteletbeli tag” címet az kaphat, aki
a) azt kéri és nyilatkozik arról, hogy kamarai tagsághoz kötött tevékenységet nem kíván folytatni, és ezért kéri jogosultságainak megszüntetését,
b) a tárgyévi hónapokra számított tagdíját rendezte,
c) a tárgyévet megelőző évekről tartozása nem áll fenn.
A kérelemben előadottak alapján a HBM Építész Kamara Elnöksége egyhangúan hozzájárul a cím használatához. A korábbi, tagdíjkedvezményt megállapító határozat (5/2018.(I.15.)) nevezett számára, visszavonásra kerül.

 

HBM Építész Kamara Alapszabályának módosítása 2018. évben
12/2018.(II.5.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége megbízza Dr. Gáts Andrea ügyvédet, a HBM Építész Kamara Alapszabályának módosításával, továbbá a Törvényszékkel történő egyeztetéssel.

 

13/2018.(II.5.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége 2018. május 28. (hétfő) 16.30, illetve 17.00 órára tűzi ki a helyi küldöttgyűlés összehívását.

 

Sz. Ö. B. tagfelvételi és névjegyzékbe vételi kérelme
14/2018.(II.5.) HBM ÉK Elnökségi határozata

Az Elnökség szakértői véleménye alapján Sz. Ö. B. a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező kamarai tagnak felvehető, az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

 

TAK véleményezők díjazása
15/2018.(II.5.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnökségének véleménye alapján a bruttó összeg az érintett települések számával (82 db) kerül elosztásra, majd a 2018. január 31-ig véleményezett települések számával szorzásra (78 db). Ez az összeg kerül szétosztásra egyenlő arányban a hét fő véleményező között.
Amennyiben beérkeznek a hiányzó települések arculati kézikönyvei, azok véleményezése is kifizetésre kerül.

 

F. K., Cs. L., K. I., H. V. A., K. V. – 5 éven túli szünetelők nyilatkozatai, törlés ránti kérelmeik
16/2018.(II.5.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a kamarai tagok által benyújtott nyilatkozat alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági jogviszonyok törléséhez.

 

5 éven túli szünetelők törlése
17/2018.(II.5.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara nyilatkozattételre kérte fel nevezett kamarai tagokat (9 fő), a kamarai törvényben foglaltaknak megfelelően. A visszaérkezett hivatalos irat tértivevénye alapján címzettek azt átvették, jelzéssel, illetve megkereséssel nem éltek, nyilatkozatot nem tettek. Az Elnökség a kamarai törvényben foglaltaknak megfelelően, törli a tagsági jogviszonyukat.

 

S. Z. személyi anyaga
18/2018.(II.5.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara nyilatkozattételre kérte fel nevezett kamarai tagot, a kamarai törvényben foglaltaknak megfelelően.  A visszaérkezett hivatalos irat tértivevénye alapján címzett azt nem vette át, először „cím nem azonosítható”, majd második alkalommal, „címzett ismeretlen” jelzéssel érkezett vissza.
Nevezett kamarai tag egyéb nyilvántartásban nem található, az eltelt évek alatt megkereséssel a Kamara felé nem élt, nyilatkozatot nem tett.
Az Elnökség a kamarai törvényben foglaltaknak megfelelően, törli a tagsági jogviszonyt.

 

Kávéfőző vásárlása a szakmai rendezvények lebonyolításához, ajtózár javítása
19/2018.(II.5.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége felkéri a Titkárt, hogy bruttó 100.000.-Ft-ig, az Elnökkel külön, előre egyeztetve, vásároljon kávéfőzőt a Kamarának, ezzel is csökkentve a szakmai rendezvények catering-költségét.

 

Tantermi kötelező továbbképzés
20/2018.(II.5.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége – az előző évekhez hasonlóan -, támogatja a tagdíjat fizető kamarai tagjainak kötelező továbbképzését. A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara tagdíjat fizető tagjai kedvezményes képzési díjat fizethetnek, mely különbözetet a kamara rendezi a MÉK felé. A kedvezmény (30%) jóváhagyásáról minden esetben a területi kamara dönt!

A KÖTELEZŐ továbbképzés kedvezményes díjának feltétele:
– a HBM ÉK AKTÍV kamarai tagja, továbbá NINCS HÁTRALÉKA a Kamara felé!

Amennyiben a HBM ÉK AKTÍV kamarai tagja, DE rendezetlen hátraléka van Kamaránk felé;
VAGY
aki nem kamarai tagsággal rendelkező AKTÍV nyilvántartott (műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető, energetikai tanúsító),
VAGY
a tagsági jogviszonyát szünetelteti, a kedvezmény nem vehető igénybe!
Ezekben az esetekben a kamara nem járul hozzá a kötelező képzés díjához!

 

TET Debrecenben
21/2018.(II.5.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége 2018. szeptemberében meghívja a Területi Elnökök ülését Debrecenbe. Felkéri Pecsenye Béla elnököt a Magyar Építész Kamarával történő egyeztetésre.